ยินดีกับท่าน รองผู้อำนวยการ ชัยณรงค์ แก้วละมุน

วันที่ 8 พ.ย. 2561 ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยณรงค์  แก้วละมุน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา ได้รับคำสั่งย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อำเภอ ลำดวน จังหวัด สุรินทร์