ข่าวงานบริหารทั่วไป

บุคลากรกลุ่มงานบริหารทั่วไป

  • นายภากรณ์  นามสวัสดิ์      หัวหน้างานบริหารทั่วไป
  • ……………………  รองหัวหน้างานบริหารทั่วไป
  • …………………….
โครงการออกค่ายปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ และการจัดแนวกันไฟป่า

โครงการออกค่ายปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ และการจัดแนวกันไฟป่า

วันที่22-25 พฤศจิกายน 2561  โรงเรียนบัวเชดวิทยาโดยความร่วมมือเครือข่าย ม.ราชภัฏสุรินทร์และ ม.ราชภัฏศ

ทดสอบข่าวกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทดสอบข่าวกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทดสอบข่าวกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทดสอบข่าวงานบริหารทั่วไป

ทดสอบข่าวงานบริหารทั่วไป

ทดสอบข่าวงานบริหารทั่วไป