126/62 คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เทอม 1 ปีการศึกษา 2562

146/62 คำสั่งแต่งตั้งกลุ่ม PLC วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

154/62 คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562

158/62 คำสั่งค่ายคุณธรรม STEM ปีการศึกษา 2562

159/62 คำสั่งแต่งตั้งกลุ่ม PLC การงานอาชีพ

164/62 คำสั่งแต่งตั้งกลุ่ม PLC ฟิสิกส์

166/62 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562

173/62 คำสั่งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาสังเกตการสอน

174/62 คำสั่งแต่งตั้งกลุ่ม PLC ชีววิทยา

178/62 คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ประจำเดือนมิถุนายน

179/62 คำสั่งแต่งตั้งกลุ่ม PLC ศิลปะ

182/62 คำสั่งแต่งตั้งกลุ่ม PLC ภาษาไทย

183/62 คำสั่งแต่งตั้งกลุ่ม PLC สุขศึกษาและพลศึกษา

193/62 คำสั่งแต่งตั้งกลุ่ม PLC เทคโนโลยี

195/62 คำสั่งแต่งตั้งกลุ่ม PLC คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

198/62 คำสั่งแต่งตั้งกลุ่ม PLC สังคมฯ ม.ต้น

199/62 คำสั่งแต่งตั้งกลุ่ม PLC สังคมฯ ม.ปลาย

200/62 คำสั่งแต่งตั้งกลุ่ม PLC คณิตศาสตร์ ม.ต้น

205/62 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ รำลึกจินตกวีเอกสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2562

235/62 คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

240/62 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ความปลอดภัยในสถานที่ราชการเดือนกรกฎาคม

254/62 คำสั่งแต่งตั้งกลุ่ม PLC กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

255/62 คำสั่งแต่งตั้งกลุ่ม PLC ภาษาต่างประเทศ ม.ต้น