126/62 คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เทอม 1 ปีการศึกษา 2562

154/62 คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562

158/62 คำสั่งค่ายคุณธรรม STEM ปีการศึกษา 2562

173-62 คำสั่งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาสังเกตการสอน

178/62 คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ประจำเดือนมิถุนายน

179/62 คำสั่งแต่งตั้งกลุ่ม PLC ศิลปะ

205/62 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ รำลึกจินตกวีเอกสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2562