ข่าวงานบริหารบุคคล

บุคลากรกลุ่มงานบริหารบุคคล

  • นาง………………  หัวหน้างานบุคคล
  • ……………………  รองหัวหน้างานบุคคล
  • …………………….
Logbook ใหม่ แทรกแถวได้

Logbook ใหม่ แทรกแถวได้

Logbook Teacher ปรับปรุงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 (เพิ่มปุ่มแทรกแถวและลบแถว ในแผ่นงานที่ 2 –