previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประการผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยธศึกษาปีท ...
อ่านเพิ่มเติม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 รายชื่อนักเรียน ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรับนักเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2562 ประกาศรับนักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 25 ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศผลสอบชั่นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ BCW. OPEN HOUSEโรงเรียนบัวเชดวิทยาประจำปีการศึกษา 2561 ...
อ่านเพิ่มเติม
9 มกราคม 2562 วันครบรอบ 39 ปี โรงเรียนบัวเชดวิทยา จัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียน เพื่อเป็นศิริมงคลแก่บุคลาก ...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 9 มกราคม 2562 เยาวชนดีเด่นประจำปี 2562 นายธนกฤต แม่นผล นักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม.33  เข ...
อ่านเพิ่มเติม

คิดเป็น

โรงเรียนมุ่งสร้างให้นักเรียนเป็นนักคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ

ทำเป็น

โรงเรียนมุ่งให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ และการดำเนินชีวิต

แก้ปัญหาเป็น

โรงเรียนมุ่งสร้างทักษะการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง อย่างรอบคอบ และมีประสิทธิผล โดยจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน

เผยแพร่ผลงาน

การส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ(professional learning communication: PLC)

ตัวอย่างแบบรายงาน BUACHED PLC Model ฉบับ pdf 1. PLC Openclass โครมาโทกราฟี โดยครูสัญญา 2.PLC Opencla ...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีการสอน BUACHED Method

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ BUACHED Method แผนการสอน 1-1 จักจั่นBuached Method แผนการสอน 1-2 สาวน้อ ...
อ่านเพิ่มเติม

After outcry, Microsoft changes course and won’t access user data in theft probes

Eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi. Eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวบุคคล

ดาวน์โหลดไฟล์ Logboo ...
อ่านเพิ่มเติม

งบประมาณ/การเงิน

ประกาศขายพัสดุ ชำรุด ...
อ่านเพิ่มเติม