ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

  • รายการจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  • รายการพัฒนาเด็กพิการเรียนรวม

 

  • รายการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย