Please update your Flash Player to view content.
Get Adobe Flash player

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เวลา บ.ช.ว.

จำนวนผู้ออนไลน์

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิตผู้เข้าชม

996511
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
545
668
1791
991970
4541
5833
996511

IP ของคุณ 54.196.110.222
วันที่: 2018-05-22 22:42:00
การจัดห้องเรียนภาคเรียนที่  1/2560 โรงเรียนบัวเชดวิทยา
ม.ต้น ม.ปลาย
ชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ ชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
ม.1/1 6 20 26   ม.4/1 4 22 26 วิทย์-คณิต(Stem)
ม.1/2 12 19 31   ม.4/2 12 21 33 วิทย์-คณิต
ม.1/3 20 16 36   ม.4/3 11 23 34 วิทย์-คณิต
ม.1/4 17 18 35   ม.4/4 5 30 35 วิทย์-คณิต
ม.1/5 16 19 35   ม.4/5 1 19 20 ศิลป์-ไทย-สังคม
ม.1/6 19 18 37   ม.4/6 2 19 21 ศิลป์-ไทย-สังคม
ม.1/7 21 16 37   ม.4/7 0 26 26 ศิลป์-พณิชยกรรม (บัญชี)
ม.1/8 21 14 35   ม.4/8 23 0 23 ศิลป์-อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) 
ม.1/9 25 10 35   ม.4/9 25 0 25 ศิลป์ -อุตสาหกรรม (ช่างเชื่อม)
ม.1/10 6 20 26 Stem รวม (ตัวจริง) 83 160 243  
รวม (ตัวจริง) 163 170 333   10 มิ.ย.60 (DMC) 103 189 292  
10 มิ.ย. 60 (DMC) 145 191 336   ม.5/1 2 15 17 วิทย์-คณิต(เรียนล่วงหน้า)
ม.2/1 6 26 32   ม.5/2 11 18 29 วิทย์-คณิต
ม.2/2 4 30 34   ม.5/3 3 36 39 วิทย์-คณิต
ม.2/3 18 18 36   ม.5/4 13 24 37 วิทย์-คณิต 
ม.2/4 18 19 37   ม.5/5 7 20 27 ศิลป์-ไทย-สังคม
ม.2/5 18 17 35   ม.5/6 11 16 27 ศิลป์-ไทย-สังคม
ม.2/6 22 16 38   ม.5/7 1 39 40 ศิลป์-พณิชยกรรม (บัญชี)
ม.2/7 23 16 39   ม.5/8 30 0 30 ศิลป์-อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) 
ม.2/8 22 16 38   ม.5/9 17 0 17 ศิลป์-อุตสาหกรรม (ช่างเชื่อม)  
ม.2/9 8 18 26 Stem รวม (ตัวจริง) 95 168 263  
รวม (ตัวจริง) 139 176 315   10 มิ.ย. 60 (DMC) 87 149 236  
10 มิ.ย. 60 (DMC) 142 198 340   ม.6/1 3 23 26 วิทย์-คณิต(เรียนล่วงหน้า)
ม.3/1 4 29 33   ม.6/2 4 28 32 วิทย์-คณิต
ม.3/2 14 20 34   ม.6/3 7 25 32 วิทย์-คณิต
ม.3/3 6 24 30   ม.6/4 9 23 32 วิทย์-คณิต
ม.3/4 12 24 36   ม.6/5 13 16 29 วิทย์-คณิต
ม.3/5 22 14 36   ม.6/6 11 27 38 ศิลป์-ไทย-สังคม
ม.3/6 23 13 36   ม.6/7 31 0 31 ศิลป์-อุตสาหกรรม (ช่างเชื่อม) 
ม.3/7 20 13 33   รวม (ตัวจริง) 78 142 220  
ม.3/8 19 12 31   10 มิ.ย. 60 (DMC) 88 129 217  
ม.3/9 3 25 28 Stem รวมม.ปลาย (ตัวจริง) 256 470 726 25 ห้องเรียน
ม.3/10 5 10 15 คู่ขนาน Stem 10 มิ.ย. 60 (DMC) 278 467 745  
รวม (ตัวจริง) 128 184 312            
10 มิ.ย. 60 (DMC) 113 177 290            
รวม ม.ต้น (ตัวจริง) 430 530 960 29 ห้อง  รวมทั้งหมด (ตัวจริง) 686 1000 1686 52 ห้อง 
10 มิ.ย. 60 (DMC) 400 566 966   10 มิ.ย. 60 (DMC) 678 1033 1711  
                   
หมายเหตุ                   ** รอดำเนินการ         
          ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2559

ข้อมูลการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 และ 4 การศึกษา 2559

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนห้องเรียน

1

142

193

335

9

2

144

199

343

10

3

110

181

291

8

4

102

181

283

8

5

86

149

235

8

6

92

132

224

7

รวม

676

1035

1711

50โรงเรียนบัวเชดวิทยา  จังหวัดสุรินทร์       

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๓  กระทรวงศึกษาธิการ