Please update your Flash Player to view content.
Get Adobe Flash player

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เวลา บ.ช.ว.

จำนวนผู้ออนไลน์

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิตผู้เข้าชม

996501
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
535
668
1781
991970
4531
5833
996501

IP ของคุณ 54.196.110.222
วันที่: 2018-05-22 22:37:31

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

สมัครเรียนม.1,4 ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
19 ก.พ. 2561 05:59 - Super Userสมัครเรียนม.1,4 ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

แจ้งความจานงเข้าศึกษาต่อ ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ตามลิงค์ https://sgs9.bopp-obec.info/enr หรือ สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด ด้านล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น.

ประกาศรับสมัครนักเรียน รอบปกติ ประจำปีการศีกษา 2561
19 ก.พ. 2561 05:36 - Super Userประกาศรับสมัครนักเรียน รอบปกติ ประจำปีการศีกษา 2561

ด้วยโรงเรียนบัวเชดวิทยากาหนดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561 โรงเรียนบัวเชดวิทยาจึงกาหนดรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนและคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้       1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูต [ ... ]

รับสมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปี61
14 ก.พ. 2561 03:46 - Super Userรับสมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปี61

ประกาศโรงเรียนบัวเชดวิทยา จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนคู่ขนานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ มาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวทางของ สสวท. ประจาปีการศึกษา 2561 คลิกรายละเอียด

รับสมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปี61
14 ก.พ. 2561 03:34 - Super Userรับสมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปี61

ประกาศโรงเรียนบัวเชดวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ประจาปีการศึกษา 2 [ ... ]

กำหนดการปิดเปิดเรียน
05 ต.ค. 2560 05:04 - Super Userกำหนดการปิดเปิดเรียน

กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

พิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระประมุขลูกเสือแห่งชาติ ...
29 ก.ค. 2560 02:43 - Super Userพิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระประมุขลูกเสือแห่งชาติ

พิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระประมุขลูกเสือแห่งชาติ 
เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยนายเรืองยศ ลิ้มนุกูลเจริญ นายอำเภอบัวเชด เป็นประธานในพิธี ณโดมเอนกประสงค์โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วันครู 16 มกราคมของทุกปี 

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2557 "เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน"

ประวัติความเป็นมาของวันครู

     มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความ เห็นเรื่องนโยบายการศึกษา และวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษา ควบคุมจรรยาและวินัยของครู รักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู

     ด้วยเหตุนี้ในทุก ๆ ปี คุรุสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญ คุรุสภาประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูจากทั่วประเทศแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และซักถามปัญหาข้อข้องใจต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของ คุรุสภาโดยมีคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาเป็นผู้ตอบ ข้อสงสัยสถานที่ในการประชุมสมัยนั้นใช้หอประชุมสามัคคยาจารย์ หอประชุมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในระยะหลังใช้หอประชุมคุรุสภา ปี พ.ศ. 2499 ในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้กล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศว่า

     “ที่อยากเสนอในตอนนี้ก็คือ ว่า เนื่องจากผู้เป็นครูมี บุญคุณเป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าวันครูควรมีสักวันหนึ่งสำหรับให้บันดาลูกศิษย์ทั้งหลาย ได้แสดงความเคารพสักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณทั้งหลาย เพราะเหตุว่าสำหรับคนทั่วไปถ้าถึงวันตรุษ วันสงกรานต์ เราก็นำเอาอัฐิของผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้ามาทำบุญ ทำทาน คน ที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วย ลองปรึกษาหารือกันในหลักการ ทุกคนคงจะไม่ขัดข้อง”

     จากแนวความคิดนี้ กอปรกับความคิดเห็นของครูที่ แสดงออกทางสื่อมวลชนและอื่น ๆ ที่ล้วนเรียกร้องให้มีวันครูเพื่อให้เป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก ในปีเดียวกันที่ประชุมคุรุสภาสามัญประจำปีจึงได้พิจารณาเรื่องนี้และมี มติ เห็น ควรให้มีวันครูเพื่อเสนอคณะกรรมการอำนวยการต่อไป โดยได้เสนอหลักการว่า เพื่อจะได้ประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างครู กับประชาชน

 

     ในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 ให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็น “วันครู” โดย เอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 เป็นวันครูและให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดัง กล่าวได้ 

 

 

 โรงเรียนบัวเชดวิทยา  จังหวัดสุรินทร์       

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๓  กระทรวงศึกษาธิการ