ข่าวและประกาศ

แจ้งการอัปเดต server

 
Picture of admin buached
แจ้งการอัปเดต server
by admin buached - Monday, 28 May 2018, 4:38 PM
 

เนื่องจากโรงเรียนได้มีการปรับปรุงระบบความปลอดภัยของ server จึงอาจมีผลกระทบต่อระบบ E-Learning ด้วย หากครูและนักเรียนพบปัญหาขอความกรุณาแจ้งครูผู้สอนโดยด่วน