08

พ.ย.

เดินทางส่งรองชัยณรงค์ แก้วละมุน

14:40 PM - 17:00 PM

ร่วมแสดงความยินดี กับท่านรองชัยณรงค์ แก้วละมุน เดินทางไปดำรงตำแหน่งใหม่ ที่ โรงเรียน สุรพินท์พิทยา