11

พ.ย.

ร่วมงานกฐินพระราชทาน

08.00 น. - 15.00 น.

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบัวเชดวิทยาร่วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดเขาศาลา (อตุลฐานะจาโร)