08

พ.ย.

กิจกรรมหมอชวนวิ่ง

06.00 น. - 07.00 น.

โรงเรียนบัวเชดวิทยาร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง ณ โรงพยาบาลบัวเชด