ประการผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

ประการผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยธศึกษาปี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 รายชื่อนักเรียน

รับโล่รางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561

นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา รับโล่รางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ยินดีกับท่าน รองผู้อำนวยการ ชัยณรงค์ แก้วละมุน

วันที่ 8 พ.ย. 2561 ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยณรงค์  แก้วละมุน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา ได้รั