ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศผลสอบชั่นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา นางสุพิชฌาย์ เทศทอง นายชวิศ สมบัติวงค์ รองผู้อ