โครงการออกค่ายปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ และการจัดแนวกันไฟป่า

วันที่22-25 พฤศจิกายน 2561  โรงเรียนบัวเชดวิทยาโดยความร่วมมือเครือข่าย ม.ราชภัฏสุรินทร์และ ม.ราชภัฏศ