โครงการออกค่ายปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ และการจัดแนวกันไฟป่า

วันที่22-25 พฤศจิกายน 2561  โรงเรียนบัวเชดวิทยาโดยความร่วมมือเครือข่าย ม.ราชภัฏสุรินทร์และ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ และกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมโครงการออกค่ายปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ และการจัดแนวกันไฟป่า “ป่าบ้านฉัน” กิจกรรมนี้ขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์ โดยป่าบ้านฉันคือฐานแห่งการเรียนรู้   ณ โรงเรียนบ้านจรัส ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้มีนักเรียนชั้น ม.3  ม.4  ม.5 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 200 คน