เยาวชนดีเด่น ปี 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 เยาวชนดีเด่นประจำปี 2562 นายธนกฤต แม่นผล นักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม.33  เข้าเยี่ยมชม และรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่นจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล