เข้าร่วมแข่งขันอากาศยานชิงถ้วยพระราชทาน

ครูจักราวุธ ตุ้นทัพไทยได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันอากาศยานชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯที่ รร นายร้อนจปร. จังหวัดนครนายก