วันเสาร์เราก็เรียน

     เพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียนในชั้น ม.3และม.6 ทุกวันเสาร์  ขอบคุณคณะครูและที่ช่วยกันสอนให้ความรู้กับนักเรียน เพื่ออนาคตของลูกหลานชาว บัวเชด และเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยที่ตนเองชอบ
     และที่ขาดไม่ได้ คือ ผู้บริหาร คอยให้กำลังใจในการทำงานของคณะครู