ลูกเสือม.3 บำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 28 ธค.61 ลูกเสือม.3 บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยทางเทศบาลปลูกต้นทานตะวัน