ทำบุญโรงเรียนครบรอบ 39 ปี

9 มกราคม 2562 วันครบรอบ 39 ปี โรงเรียนบัวเชดวิทยา จัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียน เพื่อเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรและนักเรียนบัวเชดวิทยาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป