งานพัสดุ

ปีงบประมาณ 2562

ประกาศเชิญชวนทั่วไป

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2561

ประกาศขายพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ  ประจำปีงบประมาณ 2561