กิจกรรมหมอชวนวิ่ง

วันที่ 8 พ.ย.2561 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบัวเชดวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง อำเภอบัวเชด” ประจำปี 2561 ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมวิ่งไปด้วยกัน และร่วมสนับสนุนโครงการ