กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพุทธศักราช 2561 ณ หอประชุมอำเภอบัวเชด