ประมวลภาพกิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 15-16 ธันวาคม 2561